Zarząd

Imię Nazwisko – telefon – funkcja

Aktualny Zarząd Stowarzyszenia:

Jerzy Goździak – 604134245 – prezes
Grzegorz Hinnel – 609561826 – wiceprezes
Andrzej Łacek – 608711727 – członek
Ryszard Chwalisz – 502483998 – członek

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

Janusz Maciejewicz – 603179939 – przewodniczący
Urszula Szeląg – 603598133 – wice-przewodnicząca
Słwawomir Wenz – 502444196 – członek