Misja

Stwarzanie, rozwijanie i doskonalenie warunków:
– bytowych,
– rekreacji i uprawiania sportu,
– spędzania wolnego czasu,
dla wszystkich współwłaścicieli działek w naszym obrębie.
Rozwijanie wysokich walorów etycznych, dyscypliny i odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego.