Stowarzyszenie

Rozpoczęliśmy naszą „rekreacyjno-wypoczynkową przygodę” w latach 1996/97 od zakupu ziemi rolnej. Pierwszą czynnością prawną stało się przekształcenie, w gminnym planie zagospodarownia przestrzennego, ziemi rolnej na działki rekreacyjno-budowlane. Jednakże nikt, ani władze administracyjne/samorządowe, ani służby komunalne, nie chciał rozmawiać z pojedyńczymi osobami fizycznymi. Poradzono nam, aby powołać do życia jednostkę z osobowością prawną do reprezentowania interesów właścicieli działek.
Dlatego wszyscy ówcześni(pierwotni) właściciele działek doszli do wspólnego ustalenia, że w ich imieniu, jako przedstawiciela wobec władz, oraz jako quasi inwestora zastępczego do organizacji/koordynacji poszczególnych przedsięwzięć, powołają stowarzyszenie „non profit”, z założeniem dobrowolności udziału w pracach stowarzyszenia lecz z takimi samymi obowiązkami równego/proporcjonalnego udziału finansowego każdego właściciela działki/działek bez względu na to, czy właściciel deklaruje chęć współdecydowania o kierunkach i zasadach realizacji poszczególnych celów ucywilizowania egzystencji na tym terenie, czy nie.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 18 stycznia 1997r., a pierwsza rejestracja Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 28 kwietnia 1999r. Zebrani uznali, że – w tamtych czasach – taka forma umożliwi skutecznie przezwyciężanie „urzędniczych barier” oraz pozwoli racjonalizować indywidualne obciążenia kosztowe współwłaścicieli działek przy realizacji naszych zamierzeń. Zebranym przyświecała zasada: Wszyscy razem możemy zrobić bardzo dużo, sami-pojedyńczo możemy niewiele.
Czy miniony czas potwierdził powyższą zasadę? Oceńcie sami!

Uprzejmie informujemy, iż dostęp do tej strony posiadają wszyscy użytkownicy z wyłączeniem działu – inwestycje. Z tą częścią podstrony mogą zapoznać się tylko użytkownicy, którzy uzyskali prawo dostępu do tych danych od administratora strony.
Każdy z właścicieli działek, w naszym obrębie, może uzyskać dostęp, na własny wniosek, poprzez formularz kontaktowy. Po otrzymaniu zwrotnego maila ze swoim kodem, upoważniony będzie mógł wejść w ten obszar strony.