Rekomendacje

rek/01
Pomyślcie o:
a/ naszych dzieciach, rowerzystach, pieszych;
b/ kurzu za pojazdem, gdy drogi są suche;
c/ niszczeniu nawierzchni, gdy drogi są mokre.
Z powyższych powodów ponownie przypominamy, że na terenie dróg do naszych działek obowiązuje nieprzekraczalna szybkość 20 km/godz. dla wszelkich pojazdów mechanicznych.

rek/02
Każdy właściciel, przed przystąpieniem do wykonywania utwardzonego zjazdu ze swojej posesji, powinien uwzględnić ukształtowanie terenu umożliwiające swobodny odpływ wody deszczowej w naturalnych ciekach i zasady zawarte na stronach:
a/ www.drogipubliczne.eu/zjazd-z-drogi-publiczne;
b/ www.zbudujmydom.pl/indexphp?page=zjazd-zgodny-z-przepisami-o-drogach-publicznych.